Keynote Speaker

Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D.

Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D.

Rector of Sanata Dharma University Yogyakarta
Prof. Dr. Johanis Ohoitimur

Prof. Dr. Johanis Ohoitimur

Rector of Catholic University of De La Salle Manado