Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D.

Rector of Sanata Dharma University YogyakartaShare

Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D.